Wednesday, May 5, 2010

ဝဇိရာသန ပလႅင္ေတာ္ နွင့္ ဗုဒၵရုပ္ပြားေတာ္ ( ၃ )


တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး 

၁။ သြာကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ
၂။ သႏၵိ႒ိေကာ
၃။ အကာလိေကာ
၄။ ဧဟိပႆိေကာ
၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ
၆။ ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟိ


No comments: