Saturday, May 8, 2010

သမင္မ်ားေဘးမဲ့ေပးရာေနရာ( မိဂဒါဝုဏ္ )

                                                                     ေဘးမဲ့ေတာထဲကသမင္မ်ား 


                                            သမင္မ်က္လံုးကေလးကလွတယ္ဆိုလို ့ရိုက္လာတာ


      သမင္မ်က္လံုးလိုခ်င္လို ့ရိုက္ခဲ ့ေပမဲ့ သူ့တို ့ကျငိမ္ျငိမ္မေနေတာ့ဓါတ္ပံုရိုက္ရတာခက္တယ္- မိဂဒါဝုဏ္ေတာထဲကေဘးမဲ ့ေတာ
ဘုရားေလာင္းနဲ ့ေဒဝဒတ္မင္းေလာင္းတို ့သမင္ေခါင္းေဆာင္ဘဝနဲ့သမင္ငါးရာဆီအုပ္ခ်ဳပ္တဲ ့တဲ ့အခ်ိန္မ်ာ
ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဗာရာဏသီကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ျဗဟၼဒတ္မင္းဟာေတာကစားထြက္တဲ့အခါေတာနဲ ့သတ ၨဝါေတြေသၾက-
ပ်က္စီးၾကတာေၾကာင့္ ဘုရားေလာင္းသမင္က မင္း႒ကီးကို ေတာမကစားပါ နဲ ့တပတ္ကိုသမင္တေကာင္႒က
ဆက္သမယ္လို ့ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
မင္း႒ကီးကလည္းသေဘာတူတာေ႒ကာင့္ ေန ့စဥ္ သမင္တေကာင္စီ မင္း႒ကီးဆီသြားျပီးအေသခံၾကရပါတယ္။
တေန ့မွာေတာ့ အလွည့္က်တဲ့ေဒဝဒတ္မင္းေလာင္းသမင္ရဲ ့အုပ္စုထဲက ကိုယ္ဝန္အရင့္အမာနဲ ့သမင္မ
ရဲ ့အလွည့္က်လာပါတယ္။
သမင္မက ကေလးေမြးဖြားျပီးမွ သြားဖို ့နဲ ့ အျခားသမင္နဲ ့အစားထိုးေပးဖို ့ေတာင္းပန္ေပမဲ ့ေဒဝဒတ္-
မင္းေလာင္းကခြင့္မျပဳ ့ခဲ့ပါဘူး -
ဒါနဲ ့သမင္မက ဘုရားအေလာင္းသမင္ကိုသြားေတာင္းပန္တဲ့အခါမွာေတာ့ဘုရားေလာင္းသမင္ၾကီးက
သမင္မကိုယ္စား သူကိုယ္တိုင္သြားမယ္ဆိုျပီး ဗာရာဏသီ ကသားသတ္သမားေတြဆီကိုသြားျပီးလည္စင္း
ခံလိုက္ပါတယ္။
ထိုအေ႒ကာင္းကိုသိလိုက္တဲ့ မင္း႒ကီးက ဘုရားေလာင္းသမင္႒ကီး ကိုအသက္ခ်မ္းသာေပးရံုသာမကက်န္တဲ့
သမင္အားလံုးကိုလည္းေဘးမဲ့ေပးလုိက္ပါေတာ့တယ္။ 
သာဓု သာဓု သာဓု  -  - ----

                                         ဤတြင္မိဂဒါဝုဏ္အတြင္းကအေၾကာင္းအရာမ်ားျပီး၏ ။

No comments: