Wednesday, May 5, 2010

ဝဇိရာသန ပလႅင္ေတာ္ နွင့္ ဗုဒၵရုပ္ပြားေတာ္ ( ၆ )ဒီသကၤန္းကိုေတာ့ထိုင္းဆရာေတာ္ေတြလာျပီးလွဴဒါန္းသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


No comments: