Monday, May 24, 2010

ဓါတ္ပံုမ်ားကေျပာေသာသမိုင္းမ်ား( နာလႎၬာတကၠသိုလ္-အပိုင္း - ၃ )


ဤမ်ွၾကီးက်ယ္ခန္းနားခဲ့ေသာနာလႏၵာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းၾကီးကိုမဂိုဘုရင္မ်ားအင္အားၾကီးမားလာေသာအခါ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားကိုမီးရွိဳ ့ဖ်က္ဆီးလုယက္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသား ( ၁၀၀၀၀ )ေက်ာ္နွင္ ့
ဆရာ ( ၃၀၀၀ ) ေက်ာ္ကို အားလံုးကိုတစ္ေယာက္မက်န္ ေက်ာင္းတံခါးပိတ္ျပီး မီးရွိဳ ့သတ္ခဲ့ဳကသည္။ တံခါးမ်ားမွေရႊမ်ား-ရတနာမ်ားကိုခြာယူၾကသည္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဳကီးမားသလဲဆိုခဲ ့ရင္ေတာ့ မီးေလာင္
တဲ့အခ်ိန္မွာ ( ၉ ) လအထိဳကာျမင့္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။
ယခုဓါတ္ပံုမ်ားမွာဓါတ္ပံုမ်ားကိုဓါတ္ပံုအျဖစ္ျပန္လည္ရိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အရင္ပို ့စ္ေတြမွာတင္ခဲ ့ေသာ
ယေန ့လက္ရွိဓါတ္ပံုမ်ားနွင့္နိွုင္းရွင္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။
No comments: