Friday, October 2, 2009

မူရင္းပံု( ၂ )

မူရင္းပံု(၂ ) ပါ။အက္တစ္မလုပ္ရေသးတဲ့ပံုပါ။ပံုမွာအလင္းေရာင္မ်ားေနပါတယ္။
ပံုေကာင္းရရန္အတြက္ဒီဓါတ္ပံုကေနသတိုးသားမ်က္နွာကိုယူပါမည္။

No comments: