Friday, October 2, 2009

မူရင္းပံု( ၁ )


ပံု(၁)အက္တစ္မလုပ္ရေသးတဲ့ပံုပါ။ဒီဓါတ္ပံုကိုေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ယူပါမည္။
ပံုမွာအလင္းေရာင္နဲေနပါတယ္-သတို့သားကမ်က္နွာကတဖက္ကိုလွည့္ေနပါတယ္။

No comments: