Tuesday, June 2, 2009

အခ်စ္ဆိုတဲ့အဓိပါယ္


အခ်စ္-
အခ်စ္----အခ်စ္ - ဆိုျပီး
ကိုယ္ေလ---
အိမ္ျကမ္းျပင္ တခုလံုး ျပည့္သြားေအာင္
အခ်စ္-ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြ
ေနရာအနွံ ေရးထားလိုက္တယ္---
ေရးထားလိုက္တယ္ ေရးလိုက္တယ္---ေဟ့။


မင္းက မခ်စ္ေတာ့
သူငယ္ခ်င္းေတြက
ဆိုပါအံုး-သူငယ္ခ်င္း---
အခ်စ္ - ဆိုတာ
ဘာလည္း---ဘာတဲ့လည္း
အဓိပါယ္ ဖြင့္ျပပါအံုးတဲ့---။

အခ်စ္--ဆိုတာ---
အခ်စ္--အခ်စ္--ဆိုတာေလ
ေအာ္----အခ်စ္ေပါ့--အခ်စ္--ရယ္----
အခ်စ္ေပါ့--


ဂ်စ္တူး(မံုရြာ)

No comments: